Archive for the ‘Oppvekstsenteret’ Category

Ny sitteplasser ved gapahuken

Friluftsliv, jakt og fiske, Oppvekstsenteret | Posted by ole
apr 30 2014

Frivillighetssentralen har gitt flotte bord og krakker i gave til Havnås Oppvekstsenter. Onsdag 30. april kom de endelig på plass ute ved gapahuken. Møblene er laget av Arild Bjerke (tlf. 938 06 574), tidligere havnåsing som nå bor i Søndre Høland.

På vegne av hele oppvekstsenteret sender vi en stor takk for gaven til Frivillighetssentralen.

En stor takk går også til

  • Bjørn Berger og Thomas Orderud som stilte opp med maskiner og gjorde mye av jobben.
  • Lena og Roy som sto for «håndarbeidet» med spade og krafse.
  • Marianne og Frode, som stilte ATV til disposisjon.
  • Teknisk etat som sørget for grus og transport.
  • og ikke minst Arild Bjerke,  som var med og monterte møblene.

Værgudene får imidlertid ingen takk for den regnskura de serverte akkurat mens jobben pågikk.

FAU håper lærere og elever blir fornøyd med resultatet.

Thomas underveis med lånt ATV og bilhenger på slep.

Thomas underveis med lånt ATV og bilhenger på slep.

Arild Bjerke (tlf. 938 06 574) som har produsert "Vild Villmark"-møblene.

Arild Bjerke, som har produsert «Vild Villmark»-møblene.

Lita grend, stor aktivitet

Oppvekstsenteret | Posted by ole
okt 15 2013

Her finner du en oversikt over hvem som bruker Grendehuset – i tilfelle du har planer om å bruke det selv:

1172_001

FAU og Festkomité 2013-2014

Oppvekstsenteret | Posted by ole
sep 13 2013

For skoleåret 2013-2014 består Festkomiteen på Havnås skole av:

«Veteraner»
Lena Holth
Heidi Minge
Eiolf Authen
Arne Aadalen
Johan Ragnar Næss

Nye denne sesongen:
Knut Bjerke
Hege Baastad (leder)
Trond Karlstad
Tina Dahl
Hanne Svendsby

Vara som rykker inn til neste høst:
Cicilie Kletthagen
Alex Juhl Østeby
Halfdan Lislegaard
Bjørg Jondal Fjæren
Leif Chr Wang

Nye vara:
Camilla Authen
Snorre Krosby
Inger-Lise Krogstad Pettersen
Torgeir Flydal
Sigrid Ullensvang

FAU består av:
Ole Dahl (leder)
Ragnar Kallak
Ingrid Risbråthe
Catrine Minge
Roy Jonassen
Kikki Enger

«Lørdagsskole / Åpent Oppvekstsenter» lørdag 31. august

Oppvekstsenteret | Posted by ole
sep 01 2013

Havnås Oppvekstsenter arrangerte  Lørdagsskole / Åpent Oppvekstsenter med temaet «Trygg i Havnås» 31. august. Brannvesen, Røde Kors og Politiet bidro med faglig innhold, mens Bygdekvinnene sto for deilige sveler og FAU serverte pølser i «storefri».

Gjennom ulike konkurranser og aktiviteter fikk både små barn, større barn og voksne lære ting som kan bidra til økt trygghet og sikkerhet i hverdagen. Barna ble delt i tre grupper etter alder og i de tre første timene var alle innom førstehjelpetime, sykkel/polititime og brannslokningstime. Spennende å få lov til å slokke en brann selv!

Fjerde time ble elevene sendt ut på en orienteringsrunde med ti poster, der hver post inneholdt et spørsmål om temaene fra de tre siste timene. Dagen ble avrundet med premieutdeling til alle som deltok i orienteringen og nesten halvparten av alle deltagerne fikk med seg premie fra en av de mange sponsorene som støttet arrangementet.

IMG_9150 IMG_9152 IMG_9157 IMG_9183 IMG_9315 IMG_9317 IMG_9318 IMG_9336 IMG_9348IMG_9292

Råtassen 2013

Oppvekstsenteret, Sport og idrett | Posted by ole
jul 09 2013

Råtassen

Havnås skoles klassiske terrengløp «Råtassen» ble i år arrangert onsdag 19. juni. Lokalavisen spanderte dobbeltside på arrangementet og årets vinnere ble Hannah og Anton. Vi gratulerer vinnerne og vil gjerne rose alle som deltok. Flott innsats og kjempebra Havnås-reklame!

Deltagere i Råtassen slår et slag for fargerikt fellesskap.

Deltagere i Råtassen slår et slag for fargerikt fellesskap.

Dugnad på Havnås skole onsdag 19. juni

Dagligliv, Oppvekstsenteret | Posted by ole
jun 20 2013

Onsdag kl. 18.00 stilte Sven Inge og Johan Ragner opp med skikkelig maskineri å planere tomt til den nye grillhytta «Råtass-koia». Under prosjektleder Ragnars kyndige ledelse og med assistanse av Trond og Ole ble det ryddet rundt femti kvadratmeter ved siden av balløkka. Det var ikke plagsomt mye oppholdsvær denne kvelden, så tiden ble i hvert fall ikke kastet bort på tørrprat.

Vi takker kommunen for lån av nivelleringskikkert.

Med utstyret i orden går jobben så det griner.

Med utstyret i orden går jobben så det griner.

Rydding av veikanter 2013

Havnås Vel, Oppvekstsenteret | Posted by ole
jun 02 2013

I år kombinerte vi veikantryddingen med FAUs ryddedugnad på skolen. Oppmøtet var brukbart, og det kom heldigvis folk nok til å gjøre begge deler. En temmelig sur vind gjorde imidlertid at det var godt å komme seg i hus og varme seg med kaffe og Kari-Maries vafler etter utført oppdrag.

Godt med vaffel…

...i sofakroken etter avsluttet ryding.

…og kaffe i sofakroken etter avsluttet ryding.

 

Om Havnås Oppvekstsenter

Oppvekstsenteret | Posted by ole
jun 02 2013

I desember 2005 gjorde Trøgstad kommunestyer følgende enstemmige vedtak:

Havnås Oppvekstsenter etableres som kommunal virksomhet fra 01.08.2006 med felles administrativ drift av skole, SFO og barnehage.

Det var en klok beslutning som de aller fleste har vært godt fornøyd med.

Havnås skole

Dagens Havnås skole ble bygd i 1956. Skolen har senere blitt utvidet flere ganger. I 1967 ble Grendehuset, med gymsal og skolekjøkken bygget. Tre nye klasserom og bibliotek ble bygd på i 1980 og i 2005 fikk skolen SFO-fløya og heis, slik at bevegelseshemmede lettere skal kunne bruke skolen. Elevtallet på skolen har variert mellom 105 seint på 70-tallet til 59 i nidten av 90-årene. Fra høsten 2013 ser det ut til at vi har 67 elever.

Havnås SFO

Skolefritidsordningen ble drevet av Kirkelig Fellesråd fram til 2005. Da overtok kommunen driften. 29 barn fra første til fjerde klasse benytter i dag dette tilbudet.

Havnås barnehage

Kirkelig Fellesråd drev også barnehagen på Havnås fra 2006. I forbindelse med opprettelsen av oppvekstsenteret overtok kommunen også driften av barnehagen. Barnehagen ble bygget ut i 2007 og i 2012 ble de eldste delene av barnehagen rehabilitert med bl.a. etterisolering av gulvet og nye vinduer. Barnehagen utvider i disse dager kapasiteten og vil fra høsten 2013 ha tre pedagogiske ledere.

 

 

Minneverdig foreldremøte

Friluftsliv, jakt og fiske, Oppvekstsenteret | Posted by ole
mar 29 2013

23. april 2010 avholdt barnehagen og skolen et felles «foreldremøte» ved Hiet på Langsrudåsen. Odd-Erik Eriksson var hyret inn som aktivitetsleder og han lærte bort en masse morsomme leker som både små og store kan drive med når de er på tur i skog og mark. Vi laget naturvev-bilder og løp oss slitne i «50-leken», skjøt flaskeraketter og hadde linerace med ballonger.

Når alle hadde lekt seg både slitne og sultne, gikk Odd-Erik over til neste fag på timeplanen – feltmiddag. På menyene sto det sopp- og brokkolisuppe, og laksetortilla til forrett, risotto, fiskewok, og grønnsaksuppe til hovedrett, og arme riddere, kanelsnurrer og fruktsuppe til dessert.

Det offisielle programmet tok slutt ved ni-tida, men enkelte foreldre syntes det var  et så hyggelig foreldremøte at de ikke fant veien hjem før ved sekstida neste morgen. Hvor mye de husket av pensum da er usikkert, men som kontaktskapende aktivitet kunne det neppe blitt mer vellykket.

Hele gjengen samlet på et brett.

Hele gjengen samlet på et brett.

Klart til start i ballong-racet.

Klart til start i ballong-racet.

Fornøyd skytter feirer et skikkelig langskudd med flaskeraketten.

Fornøyd skytter feirer et skikkelig langskudd med flaskeraketten.

FAU-lederen disker opp med delikatesser i friluft.

FAU-lederen disker opp med delikatesser i friluft.

Enda et kulinarisk mesterverk under tilbredning.

Enda et kulinarisk mesterverk under tilbredning.

2010_0423_027

Damer som er hendige med kniven skal man ikke spøke med!

 

PS. Ta kontakt hvis du ønsker kopi av oppskriftene eller aktivitetene. De finnes fortsatt i arkivet.

 

Åpent møte om Havnås og framtida

Eiendom og tomter, Oppvekstsenteret | Posted by ole
mar 24 2013

Tretti mennesker møtte fram da Trøgstad Senterparti inviterte til åpen møte på Grendehuset torsdag 21. mars. Engasjementet på Havnås var stort da kommuneplanen var på høring våren 2011, og alle var enige om at grenda hadde potensiale men det også fantes utfordringer man var nødt til å jobbe med, bl.a. et synkende elevtall ved skolen og begrenset tilgang på attraktive boligtomter.

Trøgstad Senterparti ønsket å informere om hva de har gjort etter halvannet år i posisjon, og samtidig skape diskusjon om hva både kommunen og innbyggerne selv kan gjøre for å sikre en positiv utvikling av Havnås.

Ordføreren i dialog med innbyggere på Havnås.

Ordføreren i dialog med innbyggere på Havnås.

Kommunen har vært i tett dialog med grunneierne som har boligfelter inne i dagens kommuneplan. Hakabru-feltet er fortsatt høyaktuelt, men feltene ved Nedre Lier er mer eller mindre lagt på is. Ordføreren oppfordret derfor alle grunneiere som ønsker å legge ut tomter, enten til spredt bebyggelse eller felt, om å ta kontakt, og lovte at alle henvendelser ville bli møtt med stor velvillighet.

Han minnet også de som var urolig for skolens framtid om at dagens «Kommuneplan 2011-2023» slår fast at kommunen har tre barneskoler, og at det ikke finnes noen planer om å endre på dette nå. Ordføreren poengterte likevel at det er viktig å arbeide for å øke elevtallet ved skolen, både for å opprettholde et godt elevmiljø og fordi det er god kommuneøkonomi å utnytte kapasiteten ved skolen bedre.

Alle frammøtte var enige om at markedsføring av Trøgstad generelt og Havnås spesielt er viktig for å oppnå den utviklingen man ønsker. Både reklameboards langs E18, informasjonsfoldere som kan legges ut på Gamleskolen, Havnås Handel og Østfoldbadet, og reklame på Finn.no ble nevnt. Kommuneplanen som ble vedtatt i 2011 slår også fast at man skal gjennomføre et ”flytt-hit”-prosjekt for å tiltrekke seg yngre innbyggere og ordføreren lovte at dette skulle få økt fokus.

Møte_på_Havnås_2