Havnås Vel

Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås’ trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling.

Leder er for tiden Frode Risbråthe, tlf. 419 09 967

Havnås Vel har org. nr. 996 897 869.
.
Havnås Vel ble stiftet i 1964. I løpet av sitt første år sørget de for veibelysning fra Langsæterkrysset til skolen, et venteskur fra Østfold Bilruter og fire krakker utplassert i Havnås. I tillegg utførte de vedlikehold på Havnås-tårnet, et toetasjers tårn reist av Geografisk Oppmåling på Havnåshøgda.
.
.
Mer om Havnås Vel:
Statutter
Budsjett
Tidligere styremedlemmer

Comments are closed.