Archive for the ‘Sang og musikk’ Category

KONSERT

Sang og musikk | Posted by ole
mar 22 2019

Vi smeller i gang med konsert og taco-fredag 22. mars klokken 18.00 2019 på Grendehuset. Havnås Skolekorps og Skuddsikker sørger for det musikalske. Hvorfor ikke ta fredags-tacoen sammen med oss? Pris for taco-buffet:

  • Voksen (over 13 år): 90,-
  • Barn: 45,-
  • Brus: 10,-

Loddsalg i pausen.

Vel møtt til Grendehuset på Havnås!

Havnås barne- og ungdomsgospel

Sang og musikk | Posted by Havnås Vel
jan 28 2017

Havnås barne- og ungdomskor har startet opp øvelsene sine igjen, og de har plass til mange fler!

Barnekoret er for barn i alderen 3-8 år.

«Midt koret» er for barn i alderen 9-12 år, da får man både være med i barnekor og ungdomskoret.

Ungdomskoret er fra 12 år og oppover, eldste nå er 19 år!

Høres det interessant ut så er det bare å møte opp på Betania Havnås onsdager kl 18 eller ta kontakt med Veronica Langsæther.

 

Havnås Barnegospel og Ungdomsgospel sitt bilde.

Menigheten i Betania på Havnås

Dagligliv, Historiske Havnås, Sang og musikk | Posted by ole
aug 26 2015

Haugianerne sto fra gammelt av sterkt i Trøgstad. De ønsket opprinnelig ikke å organisere seg eller å bygge egne forsamlingshus. Men etter hvert gikk de inn i misjonsarbeidet, og ble sentrale medlemmer da Missionsforeningen for Trygstad Prestegjæld ble stiftet i 1859. I 1870 så Østre Trøgstad kvinneforening dagens lys. Foreningen knyttet seg til Det Norske Misjonsselskap (NMS).

Sammen med andre grupper og interesserte personer var kvinneforeningen viktige pådrivere da bedehuset på Grefsli ble bygget. Bakgrunnen for ønsket om et bedehus var nok den lange avstanden til kirken. Det var et reelt problem den gang. Det er faktisk 1,5 km lengre fra Grefsli til Trøgstad kirke enn mellom Trøgstad og Båstad kirker. Fra de mest avsidesliggende plassene i Østre Trøgstad var det nok adskillig lengre. Kontakten med kirken ble dårlig og til slutt tok man skjeen i egen hånd. Karl Grefsli stilte tomt til disposisjon på toppen av Grefsliåsen, der den gamle veien gikk mellom Trøgstad og Høland.

I romjula 1881 ble huset innviet med prost Christian Sommerfelt som hovedtaler. I de følgende år var det vekslende aktivitet i bedehuset, men det fortelles at det 17. mai 1918 ble holdt felles gudstjeneste for Heer og Havnås skoler på Grefsli bedehus. Min i 1926 ble det besluttet å legge om den gamle veien, og bedehuset ble liggende utenfor allfarvei. Situasjonen ble uholdbar, og det ble etter hvert besluttet å flytte huset ned til Havnås.

Innvielsesfesten her ble holdt i jula 1928., og huset fikk navnet Betania. Menigheten var da tilsluttet Det Norske Misjonsforbund. Menigheten er ikke stor, men den er utadvendt og aktiv. Den arbeider med to visjoner for øyet. Sentralt står syndernes frelse og Guds barns enhet, og i lokalmiljøet arbeides det for å være et lys på den plassen der menigheten er satt. Derfor er menighetens vekst og det arbeidet for barn og unge så viktig. Vi har vel alle gledet oss over sangen til Havnås Barnegospel. De driver svært godt, og har nå to kor i virksomhet. Ellers tar menigheten imot en skoleklasse til julebesøk hvert år, og det arrangeres julefester hvor andre menigheter inviteres. De årlige sangkveldene i Havnås Grendehus er mektig populære. Da møtes gamle havnåsinger i regi av menigheten, og familien Skjæringrud m.fl. leder an i sangen.

I en brukerundersøkelse for noen år siden kom det fram at det var ønskelig med et bredt samarbeid med andre lokale menigheter, som den på Elim i Båstad og Filadelfia på Skjønhaug. De arrangerer såkalte fellesmøter, og det holdes bønnemøter. Til møtene kommer det forkynnere med ulik bakgrunn, noe som gir stor takhøyde. Sang og musikk er alltid viktig, og da er Fellesmusikken og Hyttemusikken gode å samarbeide med. I en periode var en pastor engasjert i menigheten, og han besøkte de gamle på Heimen og avla husbesøk.

Menigheten i Betania samler inn midler til eget arbeid og til Evangelisk Orientmisjon, som hovedsaklig støtter misjonsarbeid og humanitær virksomhet i Kina, India og Japan. I Kina driver misjonen barnehjem, den hjelper kvinner med å skape egne arbeidsplasser og makter også å trykke bibler på kinesisk. I Japan dreier arbeidet seg om å utdanne evangelister og «menighetsplantere». Misjonen var også sterkt inne etter tsunamien. Den har til og med greid å få innpass i det lukkede landet Nord-Korea. Der kan de ikke misjonere, men følger en annen vei ved å skaffe rent vann og mange drivhus til sykehus i landet, siden vann- og matmangelen er så stor.

Lokalmiljøet på Havnås verdsetter det arbeidet som menigheten i Betania gjør, og mange støtter opp om virksomheten. Menigheten er den del av limet som holder menneskene i kretsen sammen.

Julegrantenning

Dagligliv, Havnås Vel, Sang og musikk | Posted by ole
des 01 2013

Skolekorpsets julebasar er et av de lengstlevende tradisjoner i Havnås. I år gikk julenissen inn for landing på Haugen med blinkende varsellamper. Med hjelp fra mange villige hender fikk han imidlertid dratt kjelken ned til julegrana, til tross for barmark-føret. Derfra ble alle fra korpset til de ulykkesrammede på Filippinene ønsket rungende «God jul!», mens Havnås Vel skjenket gløgg og serverte pepperkaker.

IMG_9767
IMG_9769
IMG_9771
IMG_9773
IMG_9776
IMG_9777
IMG_9778
IMG_9782
IMG_9785
IMG_9786

Madelén «Du og jeg»

Sang og musikk | Posted by ole
jun 16 2013

Havnås-artist med utgivelse på Youtube

Klikk deg inn på Youtube og hør Madeléns siste utgivelse «Du og jeg».

Madelén - "Du og jeg"
Madelén – «Du og jeg»

 

 

God tilvekst i korpset

Sang og musikk | Posted by ole
mai 17 2012

Havnås skolekorps benyttet 17.mai til å hedre både trofaste støttespillere gjennom mange år og nye medlemmer. Hele fem aspiranter mottok diplom på nasjonaldagen. I tillegg ble det delt ut en 3-årsmedalje og to 7-årsmedaljer.

Julenissen møte 87 snille barn på Havnås

Havnås Vel, Sang og musikk | Posted by ole
nov 27 2011

Havnås Skolekorps greide å skape julestemning til tross for barmark og bris fra nordvest.

Grendehuset ble som vanlig fullt da Havnås Skolekorps arrangerte sin tradisjonsrike julebasar med julegrantenning. I tillegg til korpset selv, bidro også Havnås Barnegospel til underholdningen.
De besøkende kunne blant annet handle julebakst hos Solveig Langsæter og kanskje gjøre unna litt julegavehandling hos Trygve Fjeld, som stilte ut sine malerier.

Etter trekningen fortsatte arrangementet utendørs, med tenning av julegrana.
– Hvorfor har dere ikke tatt et større tre. Det har da brukt å være mye større tidligere, mente Michelle Ånesland. Noen av ansvarlige forsvarte seg med at det heller måtte være hun som hadde blitt større, mens andre påpekte at et mindre tre var tryggere, dersom nye stormer ville følge i «Berits» fotspor.

Oppstillingen rundt juletreet gikk litt tregt, men da Havnås Vels leder truet med at det kun ville bli servert gløgg og pepperkaker til de som var med og gikk, sluttet rekkene seg raskt. I lyset fra bål og fakler sørget Havnås Skolekorps for velklingende akkompagnement, og gangen rundt treet ble avsluttet, dukket det sannelig opp to nisser også vestfra. Til tross for det dårlige føret hadde de greid å dra med seg sluffen, med en sekk full av godsaker og 87 snille barn fikk hver sin godtepose av nissene.

Korpset spiller til gangen rundt treet

Havnås Skolekorps

Sang og musikk | Posted by ole
nov 27 2011

Havnås Skolekorps ble stiftet 1. januar 1952 og er et brass korps. Korpset har per november 2011 totalt 21 medlemmer mellom 8-19 år herav 6 aspiranter og 3 rekrutter. Dirigent er Chanett Bernhus og hjelpeinstruktør er Kjersti Holm. Vi øver på Havnås skole på torsdager.

Ønsker du å spille i korps, kan du ta kontakt med Sandra Tørfoss på telefon 41 53 42 60 eller e-post h-i-mi@online.no.

Barnegospelen

Sang og musikk | Posted by ole
nov 27 2011

Barnegospelen har sine øvelser på Betania onsdag i partallsuker.

Koret ledes av Veronica Langsæther (tlf. 417 66 341).

Havnåsgutter sentrale i “Kom inn”

Sang og musikk | Posted by ole
apr 17 2011

Onsdag 13. april overvar 400 mennesker den spennende forestillingen “Kom inn” på Trøgstad fort.
“Kom inn” ble gjennomført av niende klasse i Trøgstad. Langst en vandring over og under jorda på fortet, fikk publikum se både musikk, dans, performancekunst og fotoutstillinger.

Forestillingen ble avsluttet med en skikkelig rockekonsert med Marius Skullerud, Christoffer Karlsrud Dahl og de tre Havnås-gutta Njål Øyvind Richardsen (bass), Kristian Aadalen (trommer) og Anders Strengen Larsen (vokal).

Anders, Njål, Kristian og de andre gutta rocker

Paradise City på fortet

Gutta varmet opp publikum med Ozzy Osbournes udødlige ballade “Mama I’m Coming Home”. Deretter fulgte de opp med konsertperler som Guns N Roses’ “Paradise City” og Big Bangs “Girl in Oslo”, til stor fornøyelse for både unge og eldre blant publikum.

"The prettiest girl in Oslo" med kvinnelig blåserekke

"The prettiest girl in Oslo" med den kvinnelig blåserrekka "The prettiest girls in Trøgstad"?