Krigsminner ved Langfosstjern

Posted by ole
sep 03 2022

Vest for Langfosstjern er det satt opp en plakett til minne om et av gjemmestedene til flyktninglosene Johan Sætra, fra det nærliggende Sætra i Trøgstad, og Arne Nes fra Høland. Sammen fraktet de kofferter med ammunisjon fra Sverige og oppbevarte dem her før levering til Hjemmefronten.
Hytta ble bygget høsten 1944 og var i bruk fram til frigjøringen året etter. Rester etter den lille hytta var fortsatt synlige rundt årtusenskiftet, men i dag er det ingen andre spor tilbake enn plaketten. Johan Sætra hadde også andre tilsvarende skjulesteder i skogen rundt Sætra og Fjellengen.
Harry Svendsby var en av flyktninglosene som hjalp flyktninger over til Sverige langs de samme stiene, men selv han visste ikke om disse skjulestedene. Svendsby var bare 15 år da krigen startet og var med Trygve Grefsli som hjelpegutt på Oslo-bussen. Slik kom han i befatning med flyktningtransporten og rundt 1942 begynte han å følge folk fra Grefsli via Faugli-Lia-Jordbrånen-Fjellengen over til Rødenes, der de krysset sjøen med robåt.

Del 1 av flyktningruta
Del 2 av flyktningruta
Del 3 av flyktningruta

Newer :

Older :

Comments are closed.