Styrehistorikk

Disse menneskene har sittet i styret for Havnås Vel:

Valgt inn Leder Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Styremedlem
1981 Jan Haugbro Karin Amlid Odny Nygård Willy Henriksen Ragnhild Fredstad Johnny Nøkleby
19.01.82 Jan Haugbro Tove Myrvang Ingeborg Bjerke Willy Henriksen Ragnhild Fredstad Jon Jonassen
10.02.83 Joar Haugland Tove Myrvang Ingeborg Bjerke Johan Homstvedt Astrid Emilsen Jon Jonassen
06.03.84 Svein Authen Tove Nøkleby Karen Halsnes Johan Homstvedt Astrid Emilsen Knut Holth
05.03.85 Svein Authen Tove Nøkleby Karen Halsnes Johan Homstvedt Ann Kristin Kviserud Knut Holth
22.04.86 Anne Marie Larsen Per Bingen Karen Halsnes Johan Homstvedt Ann Kristin Kviserud Børre Authen
03.03.87 Arne Ingar Strand Per Bingen Karen Halsnes ? Monica Fagerheim Børre Authen
03.03.88 Arne Ingar Strand Per Bingen Tove Frøshaug Tor Stenberg Monica Fagerheim Erling Johansen
10.03.89 Arne Limi Marianne Aadalen Tove Frøshaug Henning Aarstad May Sølvberg Erling Johansen
20.11.89 Tor Stenberg Marianne Aadalen Tove Frøshaug Henning Aarstad May Sølvberg Arne Limi
23.10.90 Henning Aarstad Lars J Krohg May Sølvberg Elin Minge Tor Stenberg Maria Wiig Nygård
xx.xx.91 Elin Minge Ellen H Lier Maria Wiig Nygård Knut Lien Henning Aarstad Kjell-Arne Olsen
xx.10.92 Knut Lien Ellen H. Lier Kjell Arne Olsen Randi S.Krogh Elin Minge Ulf Harry Evensen
12.11.93 Randi S.Krogh Hilde Berger Kjell Arne Olsen Brit Henriksen (Thomas K Monsen) Ulf Harry Evensen
23.11.94 Brit Henriksen Hilde Berger Eli Hauer Arnfinn Andreassen Anne Bergseth (1) Arne Ingar Strand
22.11.95 Mette Langsæther Wenche Authen Eli Hauer Elmar Holm Olaf Johansen Arne Ingar Strand
27.11.96 Elmar Holm Wenche Authen Lise Bolstad Linda Gangnes Olaf Johansen Roy Øvergård
5.11.97 Linda Ganges Lise Bolstad Anne Bergseth John Øyvind Langstad Inger Fjellengen Roy Øvergård
3.11.98 John Øyvind Langstad Nina Isetorp Anne Bergseth Marit Lier Inger Fjellengen (ubesatt)
07.03.00 Elmar Holm Nina Isetorp Anne Bergseth Marit Lier Odd-Erling Pettersen Per Meyer
18.04.01 Elmar Holm Linda Gangnes Anne Bergseth Merete Jonassen Lise Bolstad Per Meyer
Trond Sætra Hans Ingvald Minge
Børre Authen Trond Sætra Hilde Dahl Minge Hilde M Lund Hans Ingvald Minge (ubesatt)
02.03.04 Børre Authen Cicilie Kletthagen (ubesatt) Hilde M Lund Torill Pettersen Morten Pedersen
Cicilie Kletthagen Knut Bjerke Arild Ånesland Torill Pettersen Morten Pedersen
Rune Hamborg Ole Dahl Knut Bjerke Arild Ånesland (ubesatt) (ubesatt)
28.02.07 Rune Hamborg Ole Dahl Knut Bjerke Frode Kletthagen Gunnar Aadalen Ketil Minge
Gunnar Aadalen Trond Karlstad Knut Bjerke Frode Kletthagen Rune Hamborg Ketil Minge
Gro Skatvedt Trond Karlstad Astrid Jorud Meyer Frode Kletthagen Rune Hamborg Anne Berit Krokeide
Gro Skatvedt Trond Karlstad Astrid Jorud Meyer Frode Kletthagen Rune Hamborg Anne Berit Krokeide
02.03.11 Ole Dahl Trond Karlstad Astrid Jorud Meyer Frode Kletthagen Rune Hamborg Inger L K Pettersen
27.02.12 Ole Dahl Trond Karlstad Astrid Jorud Meyer Frode Kletthagen Richard Strand Inger L K Pettersen
xx.03.13 Richard Strand Trond Karlstad Ronny Holth Frode Kletthagen Malin Berger Bredeg Jens Helge Jorud

Comments are closed.