Dugnad på Havnås skole onsdag 19. juni

Posted by ole
jun 20 2013

Onsdag kl. 18.00 stilte Sven Inge og Johan Ragner opp med skikkelig maskineri å planere tomt til den nye grillhytta «Råtass-koia». Under prosjektleder Ragnars kyndige ledelse og med assistanse av Trond og Ole ble det ryddet rundt femti kvadratmeter ved siden av balløkka. Det var ikke plagsomt mye oppholdsvær denne kvelden, så tiden ble i hvert fall ikke kastet bort på tørrprat.

Vi takker kommunen for lån av nivelleringskikkert.

Med utstyret i orden går jobben så det griner.

Med utstyret i orden går jobben så det griner.

Comments are closed.