Om Havnås Oppvekstsenter

Posted by ole
jun 02 2013

I desember 2005 gjorde Trøgstad kommunestyer følgende enstemmige vedtak:

Havnås Oppvekstsenter etableres som kommunal virksomhet fra 01.08.2006 med felles administrativ drift av skole, SFO og barnehage.

Det var en klok beslutning som de aller fleste har vært godt fornøyd med.

Havnås skole

Dagens Havnås skole ble bygd i 1956. Skolen har senere blitt utvidet flere ganger. I 1967 ble Grendehuset, med gymsal og skolekjøkken bygget. Tre nye klasserom og bibliotek ble bygd på i 1980 og i 2005 fikk skolen SFO-fløya og heis, slik at bevegelseshemmede lettere skal kunne bruke skolen. Elevtallet på skolen har variert mellom 105 seint på 70-tallet til 59 i nidten av 90-årene. Fra høsten 2013 ser det ut til at vi har 67 elever.

Havnås SFO

Skolefritidsordningen ble drevet av Kirkelig Fellesråd fram til 2005. Da overtok kommunen driften. 29 barn fra første til fjerde klasse benytter i dag dette tilbudet.

Havnås barnehage

Kirkelig Fellesråd drev også barnehagen på Havnås fra 2006. I forbindelse med opprettelsen av oppvekstsenteret overtok kommunen også driften av barnehagen. Barnehagen ble bygget ut i 2007 og i 2012 ble de eldste delene av barnehagen rehabilitert med bl.a. etterisolering av gulvet og nye vinduer. Barnehagen utvider i disse dager kapasiteten og vil fra høsten 2013 ha tre pedagogiske ledere.

 

 

Comments are closed.