Archive for the ‘Oppvekstsenteret’ Category

Festkomite og FAU 2012-2013

Oppvekstsenteret | Posted by ole
mai 26 2012

For skoleåret 2012-2013 består Festkomiteen på Havnås skole av:

«Veteraner»
Per Gunnar Barlund
Karl Sofus Engen
Per Meyer
Roy Jonassen
Ingrid Kleppe (leder)

Nye denne sesongen:
Lena Holth
Heidi Minge
Eiolf Authen
Arne Aadalen
Johan Ragnar Næss

Vara som rykker inn til høsten
Knut Bjerke
Hege Baastad
Trond Karlstad
Tina Dahl
Hanne Svendsby

Ferske vara:
Cicilie Kletthagen
Alex Juhl Østeby
Halfdan Lislegaard
Bjørg Jondal Fjæren
Leif Chr Wang

FAU har bestått av:
Ole Dahl (leder)
Ragnar Kallak (nestleder)
Ingrid Risbråthe
Catrine Minge
Fred Blomlie

Syttende mai 2012

Oppvekstsenteret | Posted by ole
mai 17 2012

Mange mennesker møtte opp for å feire nasjonaldagen på Havnås. De fikk gå i tog, høre flott korpsmusikk, delta i spennende konkurranser og treffe venner og bekjente. Noen få dråper mairegn i håret fikk de også, men stort sett skinte sola over Havnås. Festkomiteen under Ingrids kyndige ledelse sørget for rikelig med pølser, brus, is, vaffel og kaffe til alle frammøtte.

 

Program for 17. mai på Havnås 2012

Oppvekstsenteret | Posted by ole
mai 16 2012

 

Kl. 09.10

 • Frammøte ved Skjønhaug skole. Vi håper at alle som kan møter opp for å vise at Havnås er Østfolds minste og beste tettsted.
 • Oppstilling langs hekken på skoleplassen. Se etter Havnås-fanene! Havnås skal gå først i toget i år.
 • Korpset står først, deretter 7-6-5-4-3-2-1. klasse og barnehagen til slutt

 

Kl. 09.30

 • Barnetoget går fra Skjønhaug skole til Trøgstad kirke.
 • Vi går pent på to rekker.
 • Foreldrerepresentantene følger sine respektive klasser. Resten av foreldrene følger bak i toget. Pass på egne barn når toget ankommer kirken.

 

Kl. 10.00

 • Gudstjeneste for store og små i Trøgstad kirke
 • Foreldrerepresentantene blir med sine respektive klasser i kirken
 • Bekransning av bautaen umiddelbart etter gudstjenesten. I år har Havnås ansvaret og flest mulige havnåsinger oppfordres til å være tilstede.

 

Kl. 12.00

 • Velkomsthilsen v/ FAU-leder
 • Korpset spiller
 • Medalje- og diplomutdeling for korpsets medlemmer og aspiranter
 • Tale for dagen v/ elevrådsleder

 

Kl. 12.30

 • Bespisning – ta med bord, campingstoler, mat og kopp
 • Kiosken selger kaffe, vafler, brus, is, pølser m.m
 • Salg av tippelapper og lodd v/5. og 6. klasse
 • Leker med premier til alle

 

Kl. 13.15

 • Tippekampene gjennomføres.

 

Kl. 14.15

 • 17. mai-toget går gjennom Havnås

 

Kl. 14.45

 • Trekning av lotteri og premiering i tippekonkurransen.
 • Korpset spiller «Ja, vi elsker….»

 

Kl. 15.30

 • Feiring på Havnås avrundes.

 

 

 

Spillkveld

Oppvekstsenteret | Posted by ole
jan 22 2012

Fredag 9. desember arrangerte 1.klasse spillkveld for store og små i SFO-lokalene. Det ble spilt alt fra klassikere som «Den forsvunne diamant» og «Bildelotto» til mer intellektuelle utfordringer som «Junior-Geni» og «Ord og bokstaver».
På menyen for kvelden sto det gløgg, julebrus, kaffe, pizzasnurrer og sjokoladekake. Det ble en artig kveld for både store og små, og det er nok ikke siste gang denne gjengen samles til vennskaplig konkurranse rundt spillebordet.

SFO vant 100.000!

Oppvekstsenteret | Posted by ole
nov 27 2011

Hvert år trekkes det på landsbasis ut 120 premier på 10.000 kroner og 4 premier på 100.000 kroner – til sammen 1,6 millioner kroner i Returkartonglotteriet. I år ble en kartongkubbe fra SFO ved Havnås Skole trukket ut som en av vinnerne av toppgevinsten!

Tirsdag 15.11 reiste Indre Østfold Renovasjon på besøk til Havnås, og alle på SFO fikk seg en skikkelig overraskelse da det viste seg at melkekartongene de hadde brettet var verdt 100.000 kroner.

Begivenheten ble spontant feiret med sjokoladekake, og nå diskuteres det ivrig hva pengene skal brukes til. Godteri har stått høyt på barnas ønskelister, mens de voksne gjerne vil satse på noe litt mer varig også. Blant annet har sykler vært nevnt.

Havnåsinger er sprekere enn de fleste

Oppvekstsenteret, Sport og idrett | Posted by ole
jun 11 2011

Da Nasjonalforeningen for folkehelse nylig arrangerte hoppetaukonkurranse, var sjuende klasse på Havnås den klassen som hoppet mest i hele Østfold. De kom faktisk på en 13-delt førsteplass på landsbasis, og kan dermed kalle seg norgesmestere også.

Og det stopper ikke der. Dette er andre gang denne klassen vinner konkurransen, og i tillegg var det Havnås-klasser på andre-, tredje- og fjerdeplass i Østfold også! Dette vitner om både målbevissthet og god kondisjon. Er det rart vi er stolte av Østfolds minste – og beste – tettsted?

Premiepengene fra fjorårets seier har blitt brukt på årets klassetur. Målet var Tretopphytta i Brumundal med kano. Vi gratulerer med den strålende innsatsen og håper det ble en minneverdig tur, selv om den kanskje ble litt våt. Brumunddal fikk ca. 50mm nedbør i uka som var.

Spreke sjuendeklassinger... (foto: Martin Altmeier)

...på tur til Tretopphytta.

...på tur til Tretopphytta. (Foto: Martin Altmeier)

Interesse rundt kommuneplanen

Eiendom og tomter, Havnås Vel, Oppvekstsenteret | Posted by ole
apr 15 2011

Rundt 50 interesserte møtte opp da ordfører, rådmann og miljøvernleder kom til Havnås for å presentere høringsutkast til Kommuneplan 2011-2023.

Kommuneplanmøte

Da det var fem minutter igjen til møtestart, måtte rådmannen sette ut den fjerde stolrekka.

Miljøvernleder Marit Lillegraven Haakaas, assistert av rådmann Tor-Anders Olsen og ordfører Tor Melvold, ledet tilhørerne gjennom de fem hovedtemaene

 • Befolkningsutvikling
 • Bærekraftig utvikling (klimatilpasning, jordvern m.m.)
 • Levekår og folkehelse
 • Næringsutvikling og arbeid
 • Sunn kommuneøkonomi – gode tjenester

samt planens arealdel.

Det ble lagt vekt på Trøgstads behov for tilflytting av barnefamilier, dersom man skal opprettholde en balansert alderfordeling i befolkningen. Havnås Vel jobber også for å få flere barnefamilier til grenda, så her bør det ligge til rette for et nært samarbeid med kommunen.

På området «Næringsutvikling og arbeid» er imidlertid utkastet til kommuneplan defensivt i forhold til Havnås. Mens det er et mål at Båstad skal være et godt lokalsenter, finnes det ikke noe tilsvarende mål for grenda vår.

Kommuneplanen legger for Havnås vedkommende opp til en vedlikeholdsutbygging som bidrar til at elevtallet ved skolen holdes oppe. Det er positivt, men burde vi være enda mer offensive og jobbe for at vi om 12 år igjen har en åpen dagligvareforretning eller storkiosk?

Havnås Vel vil arrangere et åpent møte i løpet av mai måned for å diskutere hva vår høringsuttalelse til kommuneplanen skal inneholde. Dato er ikke satt enda, men informasjon kommer på denne nettsiden så fort det er gjort.

Mange interessert i «Trøgstadskolens framtid»

Havnås Vel, Oppvekstsenteret | Posted by ole
apr 05 2011

Mellom 80 og 90 møtte opp for å si sin mening om «Trøgstadskolens framtid» da FAU på Havnås skole og Havnås Vel arrangerte åpent møte mandag 04. april. De frammøtte snakket i rosende ordelag om grendeskolen og dens betydning for bygda.

Fra elev-perspektiv ble det bl.a. lagt vekt på at en grendeskole, tett integrert med barnehagen, gir

 • trygghetsfølelse for barna
 • oversiktlige forhold
 • liten sjanse for å falle utenfor.
 • sterk stammekultur
 • gode relasjoner mellom jenter og gutter, siden små forhold gjør at «alle er med på alt».
 • tett dialog mellom foreldrene og god mulighet til å enes om felles rammer for barna.

En liten skole innebærer at det kanskje er vanskeligere å finne venner med nøyaktig de samme interessene, men det ble samtidig nevnt at dette kanskje gjør en mer tilpasningsdyktig.

I et samfunnsperspektiv ble skolen omtalt som

 • det naturlige samlingspunktet i grenda.
 • en arena for viktige tradisjoner
 • den mest verdifulle ressursen når det gjelder å trekke til seg nye innbyggere.
 • et sted der både unge og eldre kan drive med fysisk aktivitet på fritida.
 • en forutsetning for den sterke dugnadsånden i grenda.

De folkevalgte som hadde valgt å ofre sin fritid for å komme på møtet fikk mange råd med på veien, og det blir spennende å følge prosessen videre.

Full sal

Mellom 80 og 90 deltok på møtet om "Trøgstadskolens framtid."

Engasjement blant unge

Engasjementet var stort både blant unge...

Engasjement blant litt eldre

...og foreldregenerasjonen.