Interesse rundt kommuneplanen

Posted by ole
apr 15 2011

Rundt 50 interesserte møtte opp da ordfører, rådmann og miljøvernleder kom til Havnås for å presentere høringsutkast til Kommuneplan 2011-2023.

Kommuneplanmøte

Da det var fem minutter igjen til møtestart, måtte rådmannen sette ut den fjerde stolrekka.

Miljøvernleder Marit Lillegraven Haakaas, assistert av rådmann Tor-Anders Olsen og ordfører Tor Melvold, ledet tilhørerne gjennom de fem hovedtemaene

  • Befolkningsutvikling
  • Bærekraftig utvikling (klimatilpasning, jordvern m.m.)
  • Levekår og folkehelse
  • Næringsutvikling og arbeid
  • Sunn kommuneøkonomi – gode tjenester

samt planens arealdel.

Det ble lagt vekt på Trøgstads behov for tilflytting av barnefamilier, dersom man skal opprettholde en balansert alderfordeling i befolkningen. Havnås Vel jobber også for å få flere barnefamilier til grenda, så her bør det ligge til rette for et nært samarbeid med kommunen.

På området «Næringsutvikling og arbeid» er imidlertid utkastet til kommuneplan defensivt i forhold til Havnås. Mens det er et mål at Båstad skal være et godt lokalsenter, finnes det ikke noe tilsvarende mål for grenda vår.

Kommuneplanen legger for Havnås vedkommende opp til en vedlikeholdsutbygging som bidrar til at elevtallet ved skolen holdes oppe. Det er positivt, men burde vi være enda mer offensive og jobbe for at vi om 12 år igjen har en åpen dagligvareforretning eller storkiosk?

Havnås Vel vil arrangere et åpent møte i løpet av mai måned for å diskutere hva vår høringsuttalelse til kommuneplanen skal inneholde. Dato er ikke satt enda, men informasjon kommer på denne nettsiden så fort det er gjort.

You must be logged in to post a comment.

Trackback URL for this entry