Trollkjørka

Posted by ole
apr 15 2011

Dette innlegget er skrevet av Anne Haakaas:

”Trollkjørka” er en egenartet steinformasjon beliggende ved Lierdamtjern i østre Trøgstad, ikke langt fra grensa mot Høland. Stedet er avmerket på Trøgstad kommunes turkart, og nåes lett til fots eller på ski fra Delingsrudkroken i Havnås. På sommerstid kan man følge en idyllisk sti videre mot Opskot, et av de høyeste punktene i Østfold, og derfra går det vei mot ”Bingskroken”. Fra Bingen kan man da også sykle eller ta med barnevogn hvis man velger å ferdes den motsatte veien.

Trollkjørka

I skyggene på nordasida av åsen rager Trollkjørkas spir opp over furutrærne.

”Kjørka” ligger i lia opp fra tjernet, og består av ca. 15 store steinblokker . Dette danner et forholdsvis høyt tårn med et rom inni. Tårnet kan ikke være dannet av steinras, så tilblivelsen virker gåtefull. Veggene innvendig er svertet av røyk, og et sagn sier da også at ”kjørka” i sin tid var tilholdssted for røvere.

Et annet sagn forteller om den gamle storgården Langsæter. I de eldste tider rådde denne gården over store områder både nord- og sørover, ja, helt til grensa mot Hærland skal eiendommen ha gått. Her var det ei eneste datter som vokste opp sammen med en fattiggutt. Hun festet seg så sterkt til denne gutten at hun ingen annen ville ha. Men ”faderen” bestemte at hun skulle giftes til en rik mann på Hølandsida, og bryllup ble holdt. Da bryllupet var over, skulle hele følget reise over fjellet hjem til brudgommen. Men dette var på vinterstid, og de ble overrasket av en skrekkelig snøstorm. Rett ned for ”Trollkjørka” veltet sleden til brudfølget, og brura ble stokk borte. Hun var og ble borte til tross for alt folka lette, og brudgommen reiste sorgfull og tomhendt hjem.

Det sies at det mange år seinere kom for en dag at gutten og jenta levde på en gård i ”Ømærk”, så kanskje fikk historien en god slutt for dem. I alle fall ble denne hendelsen den gang satt i forbindelse med ”Trollkjørka” og fjellets og naturens makter. Vi moderne mennesker blir slått av storheten i skaperverket foran dette naturfenomenet. De store steinblokkene peker trassig oppover, og minner oss på at menneskene skal streve videre. Himmelen er høy og vi er små, men noe er sterkere enn oss. Det gir trygghet.

”Trollkjørka” og ”Damtjenna” er et fabelaktig turmål sommer som vinter, og er absolutt ”en messe verd”.

Comments are closed.