Løkkeborg

Posted by ole
apr 08 2011

Grunneier Jarle Haraldseth arbeider med et utbyggingsprosjekt ved Krogstadfossen, ca. 2,5 km fra Havnås og 3 km fra den framtidige motorveitraseen for E18 forbi Ramstadkrysset.

Det er snakk om ti eneboliger, som skal bygges i samarbeid med Holz100.

Prosjektet er foreløpig ikke innarbeidet i kommuneplanen, men kommuneplanen skal rulleres sommeren 2011.

Comments are closed.