Mange interessert i «Trøgstadskolens framtid»

Posted by ole
apr 05 2011

Mellom 80 og 90 møtte opp for å si sin mening om «Trøgstadskolens framtid» da FAU på Havnås skole og Havnås Vel arrangerte åpent møte mandag 04. april. De frammøtte snakket i rosende ordelag om grendeskolen og dens betydning for bygda.

Fra elev-perspektiv ble det bl.a. lagt vekt på at en grendeskole, tett integrert med barnehagen, gir

 • trygghetsfølelse for barna
 • oversiktlige forhold
 • liten sjanse for å falle utenfor.
 • sterk stammekultur
 • gode relasjoner mellom jenter og gutter, siden små forhold gjør at «alle er med på alt».
 • tett dialog mellom foreldrene og god mulighet til å enes om felles rammer for barna.

En liten skole innebærer at det kanskje er vanskeligere å finne venner med nøyaktig de samme interessene, men det ble samtidig nevnt at dette kanskje gjør en mer tilpasningsdyktig.

I et samfunnsperspektiv ble skolen omtalt som

 • det naturlige samlingspunktet i grenda.
 • en arena for viktige tradisjoner
 • den mest verdifulle ressursen når det gjelder å trekke til seg nye innbyggere.
 • et sted der både unge og eldre kan drive med fysisk aktivitet på fritida.
 • en forutsetning for den sterke dugnadsånden i grenda.

De folkevalgte som hadde valgt å ofre sin fritid for å komme på møtet fikk mange råd med på veien, og det blir spennende å følge prosessen videre.

Full sal

Mellom 80 og 90 deltok på møtet om "Trøgstadskolens framtid."

Engasjement blant unge

Engasjementet var stort både blant unge...

Engasjement blant litt eldre

...og foreldregenerasjonen.

You must be logged in to post a comment.

Trackback URL for this entry