Festkomite og FAU 2012-2013

Posted by ole
mai 26 2012

For skoleåret 2012-2013 består Festkomiteen på Havnås skole av:

«Veteraner»
Per Gunnar Barlund
Karl Sofus Engen
Per Meyer
Roy Jonassen
Ingrid Kleppe (leder)

Nye denne sesongen:
Lena Holth
Heidi Minge
Eiolf Authen
Arne Aadalen
Johan Ragnar Næss

Vara som rykker inn til høsten
Knut Bjerke
Hege Baastad
Trond Karlstad
Tina Dahl
Hanne Svendsby

Ferske vara:
Cicilie Kletthagen
Alex Juhl Østeby
Halfdan Lislegaard
Bjørg Jondal Fjæren
Leif Chr Wang

FAU har bestått av:
Ole Dahl (leder)
Ragnar Kallak (nestleder)
Ingrid Risbråthe
Catrine Minge
Fred Blomlie

Comments are closed.