Årsmøte 2014

Posted by ole
apr 17 2014
Søndag 2. mars kl. 19.00 avholdt Havnås Vel årsmøte på Grendehuset.
I tillegg til de obligatoriske sakene årsberetning, regnskap og valg, ble det behandlet et innkommet forslag om endring av statuttene. Forslaget ble nedstemt, men styret ble oppfordret til å ta en grundig gjennomgang av dagens statutter og fremlegge forslag til nye statutter på et ekstraordinært årsmøte i løpet av første halvår.
Medlemsantallet har gått noe tilbake siste år, men økonomisk gikk foreningen likevel med 20.000 i pluss. Det skyldtes blant annet en beskjeden utgiftsside, samt et respektabelt overskudd på årets Vel-fest.
Nye medlemmer i styret er Cicilie Kletthagen, Ingunn Myrvang og Johan Ragnar Ness. Ny leder for Havnås Vel er Malin Bredeg.

 

Comments are closed.