Åpent møte om framtidas Havnås torsdag 11. april.

Posted by ole
jun 02 2013

Havnås Vel arrangerte åpent møte torsdag 11. april på Grendehuset for å se på satsningsområder for 2013-2014, og lage grupper/komiteer for samvær & hygge og utbygging & vedlikehold. Følgende temaer ble drøftet:

Lysløype
Stolper og store deler av ledningsnettet må skiftes
Det var snakk om at Havnås Vel skulle ta over prosjektet fra kommunen, men det har vist seg å være vanskelig pga betingelser knyttet til tildelte spillemidler. Havnås vel må derfor forsøke å samarbeide med kommunen. Ronny er leder for lysløype-komiteen og er i dialog med kommunen, men det vil ta tid før det skjer noe praktisk.

Bro ved Tangen
Vi kan få tilskudd til 50 % av kostnadene der kostnaden er maks 80.000,-

Tursti/vei for bevegelseshemmede rundt Grefslisjøen
Støtte til 50 % av prosjektet. Dette vil overstige kr 700.000,- vi kan derfor dele opp i tre og søke om tilskudd tre ganger.
Det er ønske om å få til universell utforming på deler av stien/veien
Starte med å rydde veier og finne ut hvor selve stien skal gå. Lage en sesongbasert bru.
Det er forhørt med grunneiere på den ene siden av Grefslisjøen.
Kommunen er interessert i dette prosjektet i samarbeid med det de har begynt på ved Dilleviksjøen.

Skatepark
Havnås Vel må ut med ca kr 60.000,- dersom vi får tilbake momsen. Her ønsker vi å søke støtte fra innbyggerne i Havnås og kommunens næringsliv, samt banken og andre som gir midler til slike prosjekter.
Noen stilte spørsmål om hvem er det egentlig som ønsker skatepark, syntes det var mye penger og lurte på om det er verdt å bruke så mye penger på dette. Havnås Vel forespør elevene på barneskolen og ungdomsskolen om de er interessert.

Øvrige ideer som ble luftet:

  • Kanopadling
  • Velfest
  • Olabilløp
  • Natursti/skattejakt
  • Akedag/skidag/skiskyting
  • Åpen gård
  • Havnåsdagen
  • Quiz

Ent festkomité med Johan Ragnar Ness i spissen skal arrangere Vel-fest for gamle og nye havnåsinger. Mest sannsynlig vil denne festen finne sted første helgen i november, men det vil komme mer info om dette etter hvert.

Comments are closed.