Archive for the ‘Historiske Havnås’ Category

Bygdeborger

Historiske Havnås | Posted by ole
mar 06 2011

På Bæljæråsen og Festningsåsen ligger det ruiner etter to ca 1500 år gamle bygdeborger.
Bygdeborger ble anlagt på åser med naturlig bratte sider. Disse ble forsterket med konstruksjoner av stein og tre. Disse to borgene ligger som «tvillingborger», bare adskilt av en kløft i terrenget.
På Bæljæråsen ligger murene på vestsiden av kollen i to høyder. I en ca. 3m bred åpning i den nederste muren kan det ha stått en port av tre. På innsiden av den øverste muren er det en forsenkning som kan ha fungert som vannreservoar.
Festningsåsen er bratt på alle kanter unntatt i sør. I borgens sydøstre hjørne er det en åpning i muren som sannsynligvis har vært hovedporten. Herfra løper murene nordvestover på hver side av åsen.

Utsnitt av muren rundt hovedporten på Festningsåsen

På østsiden av porten er muren ca. 25 meter lang, på vestsiden er det ca. 80 meter. Området innenfor murene er nesten 10 mål. Fra borgen er det fritt utsyn nordvestover til bygdeborgen på Bergeråsen. Sannsynligvis har borgene kunnet signalisere til hverandre ved hjelp av røyk eller ild dersom fiender nærmet seg.